Search

Nemiga- ką apie ją reikia žinoti?

Narių vertinimas: 4 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

Straipsnio rodyklė

Kai savo kailiu patiri, ką reiškia kelias naktis nesumerkti akių, liaujiesi apgailestau­ti, kad pramiegi net trečdalį savo gyveni­mo. Na ir kas, kad per tą laiką galėtum apkeliauti pusę pasaulio. Kelios valandos gero miego - tikra palaima.

Miego normos nėra

Dauguma žmonių mano, kad, norint būti sveikiems, reikia miegoti 8 valandas, o no­rint išsaugoti grožį ir jaunystę - ne ma­žiau kaip 12 valandų. Neuro­logai teigia, jog žmogus miegoti turi tiek, kad ryte jaustųsi žvalus ir pailsėjęs. Jokios normos nėra. Įvairiais gyvenimo etapais miego poreikis yra skirtingas: kūdikiai miega net 16, vaikai- vidutiniškai 12-13 valandų, vyresni žmo­nės- dar mažiau. Tai natūralu, nes sme­genys gamina mažiau melatonino (hor­mono, sukeliančio mieguistumą). Reikia pripažinti, kad labai dažnai miego sąskaita tenka tvarkyti buities, darbe ne­baigtus reikalus, spręsti įvairias šeimos problemas... Kai pakliūname į tokį ne­sibaigiančių rūpesčių verpetą, gulamės su pelėdomis, o keliamės su vyturiais.

Tad nieko nuostabaus, kad nuolatos jaučiamės pavargę, išsiblaškę, prastos nuotaikos. Beje, labai dažnai to­kie simptomai praneša ne tik apie ne­kokybišką miegą, bet ir apie gresiančią ligą. Ypatingą miego trūkumą jaučia kū­dikį auginančios moterys, nes pirmuo­sius naujo gyvenimo metus jos miega vidutiniškai 400-750 valandų mažiau. Jei miegame saldžiai ir pakankamai, ge­rėja atmintis, didėja organizmo atsparumas, gerėja nuotaika. Anot specialistų, kai miego trūksta bent valandos ar pu­santros, būname mažiau budrūs - net 33 proc. jei trūksta keturių valandų (kai dvi dienas iš eilės miegame tik po 6 valandas), reakcija gali sulėtėti iki 10-15 proc. Matyt, ne be reikalo statistika by­loja, kad nemažai autoavarijų įvyksta dėl apsimiegojusių vairuotojų.

Kodėl sutrinka miegas?

 Miegoti mūsų niekas nemokė, tai sa­votiškas refleksas, tačiau kone kas an­tras žmogus yra patyręs vienokių ar ki­tokių miego sutrikimų (iš viso jų - apie 90). Tai pasireiškia pabudimu naktį arba anksti ryte ir negalėjimu užmigti, mie­guistumu vidury dienos... Naujausių ty­rimų duomenimis, nemiga kankina apie 35 proc. planetos gyventojų, 2/3 mie­ga blogai arba yra turėję miego sutriki­mų. Į medikus dėl šios problemos krei­piasi tik 5 proc. žmonių. Gydytojai teigia, kad net 50 proc. miego sutrikimo priežas­čių-psichologinės, apie 20 proc. - specifinės: miego apnėja (miegant sunku kvėpuoti, trūksta oro), neramių kojų sin­dromas, naktiniai koš­marai. Taip pat medikai nustatė, kad miegas daž­nai sutrinka sergant ko­kia nors liga, pavyzdžiui, sąnarių uždegimu. Ilgai manyta, kad, išgydžius tą ligą, miego proble­ma turėtų išnykti savaime. Deja, taip nėra. Daugybė pastaruoju metu atliktų mokslinių tyrimų rodo, kad sutrikęs miegas veikiau yra atskira, nervi­nių mechanizmų sutrikimo sukelta liga ir ją būtina gydyti.

Moterys prastu miegu dažniausiai skun­džiasi apie 30-50 savo gyvenimo metus.

Nemigos priežastys

 Dažniausia nemigos priežastis - nerimas, kai išgyvenama dėl nemalonaus įvykio, baiminamasi dėl ateities. Jautresni žmo­nės neretai „nešasi" įvairius savo rūpes­čius į miegamąjį, ir dėl perdėto nerima­vimo musės dydžio problemėlė jiems at­rodo milžiniška. Neretai miegas sutrinka, kai sergama depresija, kai žmogus išgy­vena stresą. Pastaruoju atveju, ypač kai tai tęsiasi Ilgai, sunku užmigti, nelauktai nubundama (beje, kai kurie stresą išgyve­nantys žmonės, priešingai, miega gerai).

Nemiga diagnozuojama, kai neužmiegama 30-40 min., kai naktį dažnai nubunda­ma, o anksti ryte prabudus nebeužmiegama, kai miegama trumpiau, nei įprasta, ir tai trunka apie 3 savaites. Taip pat nemigą gali lydėti koš­mariški sapnai, vaikščiojimas ir kalbėji­mas naktimis. Ilgalaikė nemiga kenkia psichikai, širdies ir krauja­gyslių, endokrininei siste­mai. Miegant organizmas pailsi, susireguliuoja vidi­nės funkcijos, todėl išsi­miegoti yra labai svarbu. Tada būsime budrūs, ener­gingi, produktyviai dirbsi­me, pagerės imuninė sis­tema. Jei žmogus iš pačio ryto geria energinį gėrimą, o visą dieną - kavą, bet vis tiek užsnūsta prie stalo, tai jau signalas, kad reikia kreiptis į medikus.