Search

Sveikas miegas- labai svarbu !

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

 Su­trikus miegui išmokite teisingai elgtis. Nesistenkite užmigti per prievartą, turė­kite kantrybės, supraskite, kas vyksta jūsų kūne.

Dienos įvykiai turi įtakos miegui. Todėl atkreipkite dėmesį į įtampos ir atsipalaidavimo lygsvarą, dvasinį ir fizinį krūvį.

  Pasitikėkite savo sugebėji­mu užmigti. Miegas ateina savaime, be jokių vidinių pastangų. Įtemptas noras už­migti neduoda norimo rezul­tato.

 Sustiprinkite savo miegą, sveikai gyvendami. Kritiškai įvertinkite savo mitybos įpročius ir malonumus, savo dvasinę ir fizinę veiklą, san­tykius su kitais žmonėmis.

 Esant pakankamam fiziniam krūviui, vakare jausite natū­ralų nuovargį. Išnaudokite kiekvieną progą pajudėti: tinkamai panaudosite savo energiją ir stimuliuosite me­džiagų apykaitą.

 Gerai jauskitės savo lovoje. Išsirinkite patogų čiužinį, malonią patalynę. Miegama­jame palaikykite vėsesnę temperatūrą, jame neturi būti daug šviesos.

 Rami sąžinė — ramus mie­gas. Prieš eidami miegoti iš­siaiškinkite visas slegiančias problemas; diskusijoms ir konfliktams miegamajame ne vieta. Taip pat stenkitės nuvyti visas mintis apie dar­bą.

 Jei prieš miegą sunkiai se­kasi atsipalaiduoti, pabandy­kite tai padaryti savitaiga.

 Tam tikros žolės taip pat tu­ri teigiamos įtakos miegui. Prikimškite mažą pagalvėlę valerijono, ramunėlių, meli­sos, levandos ir pasidėkite po pagalve, ant kurios mie­gate. Taip pat puikiai pade­da užmigti valerijono, apy­nių ir melisos gėrimas. Migdančiai veikia vonios, palaipsniui keliant tempera­tūrą nuo 36 iki 39 "C, taip pat panašios rankų ir kojų vonelės.

Šaltas kompresas nuima skausmą, karštį, dujų susi­kaupimą virškinimo trakte; gilėja kvėpavimas, ir Jūs užmiegate giliai ir kietai.

Trūksta miego — ką daryti?

 Jei esate iš tų žmonių, kurie kenčia nuo miego sutrikimų, blogai užmiega, miega dažnai atsibusdami, jums absoliučiai būtinas atpalaiduojantis miegas. Tik tuomet būsite sveiki ir jausite dvasinį bei fizinį komfortą.

 Nakties poilsio metu nu­krenta kūno temperatūra, su­lėtėja pulsas, sumažėja kraujo­spūdis, retėja kvėpavimas. Kū­nas gamina mažiau streso hor­monų, o lai labai svarbu fiziniam ir psichiniam poilsiui. Miegodami atstatote sunaudo­tą energiją, regeneruojate ir pakeliate darbingumą.

Priežastys ir pasekmės

 Didelis krūvis, karštligiškas skubėjimas ir stresai darbe, stresai ir skubėjimas kasdieny­bėje, dvigubas krūvis darbe ir namie labai išvargina, labiau­siai dėl to kenčia moterys. Pa­sekmės: nervingumas ir įtam­pa, sunkiau susikoncentruoti, kamuoja nerimas, dingsta ape­titas, sutrinka virškinimas. Vi­sų šių pasekmių žalą jos la­biausiai pajaučia, nebegalėda­mos įprastai gerai išsimiegoti.

Tai padės vėl atrasti nakties ramybę:

  • Kiekvienas žmogus turi sa­vo miego-kėlimosi ritmą. Ei­kite gulti tada, kai tai la­biausiai atitinka Jūsų miego poreikį.
  • Susikurkite sau miego cere­monialą. Kiekvieną vakarą besikartojantis scenarijus re­guliuoja daugelį funkcijų ir sukelia būtiną nuovargį.
  • Problemas išsiaiškinkite prieš eidami  gulti. Pyktis, konfliktai ir rūpesčiai yra aršiausi miego priešai, jų neturėtų būti miegamajame. Pagalvokite apie ką nors džiuginančio.
  • Prieš miegą stenkitės nesi­jaudinti. Kriminalai ir siau­bo filmai jus išbudins arba sapnuosite blogus sapnus.
  • Pasistenkite, kad kambaryje būtų kuo mažiau triukšmo ar kitų miegą trikdančių veiksnių.
  • Eiti miegoti — reiškia atsi­gulti. Čiužinys turi būti ly­gus ir kietas, antklodė- minkšta ir šilta, pagalvė- pakankamai stora.
  • Sunkus skrandis — slogūs sapnai. Prieš miegą valgyki­te mažai ir lengvai. Tarp va­karienės ir miego turėtų bū­ti mažiausiai dviejų valandų tarpas.
  • Judėjimas vakare skatina fi­zinį nuovargį. Vakare pasi­vaikščiokite ir ramiai užbai­kite dieną.
  • Jei reikia, kurį laiką galite vartoti lengvus migdomuo­sius, tačiau nepripraskite prie jų! Patikimai ir rami­nančiai veikia žolių prepa­ratai: valerijonas, apyniai, pankolis, melisos lapeliai ar ramunėlės, be to, yra skanių migdančiųjų arbatų.

O jei tikrai visiškai negalite užmigti? Tikriausiai šaltos jūsų kojos. Išbandykite ko­jų vonią, dušą arba vonią.