Search

Mylėtis sveika !

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi
 

 Mylėtis ne tik malonu, bet ir sveika, kaip ir sportuoti ar praktikuoti jogą. Mokslininkai, nagrinėjantys teigiamą šalutini sekso poveiki, aiškina, kad tai -puikūs vaistai sielai ir kūnui. Mat mylintis organizme vyksta labai daug svarbių procesų.

Mankštinami raumenys

 Kai džiaugsmingai glamonėjiesi ir myliesi, pirmiausia mankštinami visi tavo rau­menys. Jie Įvairių intensyvumu Įsitem­pia ir atsipalaiduoja, o tai labai teigiamai veikla bendrą organizmo būklę. Regulia­riai besimylinčios moterys ne tik atrodo bent penkeriais metais jaunesnės, bet ir yra fiziškai stipresnės už savo bendraam­žes, priešokiais atsiduodančias meilės žaidimams. Vien aistringai bučiuojantis, treniruojami 34 veido raumenys. Mylin­tis mankštinami pilvo, kojų, nugaros Ir sėdmenų raumenys. Dažnai besimėgau­jančios seksu vėliau sulaukia klimakso, nes jų organizme lėčiau mažėja estroge­nų. Seksas taip pat padeda Išlaikyti ge­rą makšties raumenų tonusą, jie išlieka elastingi iki brandaus amžiaus. Be to, ge­ra makšties raumenų būklė mylintis lei­džia patirti didesnį malonumą tiek tau, tiek Ir tavo partneriui.

Atsipalaiduoja organizmas

 Seksas telkia pasitenkinimo ir laimės. Mylėdamasi moteris jaučia didžiulį tei­giamų emocijų antplūdį, saldų atsipalai­davimą. Tai padeda atsikratyti „blogųjų" hormonų, kurių organizme atsiranda dėl įtampos. Puiki nuotaika dėl „gerųjų" hor­monų antplūdžio mylintis patyrus orgaz­mą išlieka dar 24 valandas. Miegas po meilės akto būna gilus, ir organizmas iš tikrųjų pailsi. Dažnai pasitenkinimą pati­riantys partneriai yra ne tokie baikštūs, tolerantiškesni, rečiau nei tie, kuriuos ka­muoja meilės troškulys, linksta į depresi­jas. Porose, kurios ilgai gyvena kartu, nu­sistovi stabilus laimės lygis.

Greičiau plaka širdis

 Lytinio akto metu pakyla arterinis kraujo­spūdis, padažnėja pulsas, todėl pagilėja kvėpavimas, kraujyje padaugėja deguo­nies. Tai itin sveika organizmui. Širdis greičiau pumpuoja kraują, vadinasi, or­ganizmas gauna daugiau reikiamų mine­ralinių medžiagų ir Imuninių ląstelių. Dėl greitesnės kraujo apytakos taip pat kur kas greičiau pasišalina medžiagų apykai­tos produktai - anglies dioksidas, ląste­lių rūgštis ir kt. Geresnė kraujotaka orga­nizmą saugo ir nuo ligų. Pavyzdžiui, ge­rai krauju aprūpinami lytiniai organai yra kur kas atsparesni vėžiui. Mylintis išsi­skiriantis azoto monoksidas plečia kraujagysles, o tai - sąlyga užkirsti kelią arte­rijų kalkėjimui bei širdies ligoms.

Gerėja smegenų veikla

 Seksas naudingas protui. Tai liudija Inte­lekto koeficiento testai. Jau per įžanginių glamonių fazę smegenys ima dirbti visu pajėgumu. Sujaudinti lytiniai organai sti­muliuoja posmegeninę ir kankorėžinę liau­kas, o šios reguliuoja kūrybines galias, ge­bėjimą susikaupti. Hamburgo medicinos tyrimų centro specialistai nustatė, kad sek­so metu antinksčio liauka Išskiria nemažai adrenalino bei hidrokortizono -šie hormo­nai stimuliuoja žmogaus smegenis. Mylin­tis abu smegenų pusrutuliai gerai aprūpi­nami krauju, o tai gerina atmintį. Be to, mylintis Išsiskiria ypač daug adrenalino, aktyvinančio gebėjimą mąstyti.

Mažėja riebalinio audinio sluoksnis

 Seksas degina kalorijas. Per valandą ak­tyvaus mylėjimosi moteris netenka nuo 200 iki 800 kalorijų. Vienas kitą nurenginėdami prarandame maždaug 120 kalo­rijų, erotinis masažas sudegina 27-as ka­lorijas, aistringas bučinys - 25-as. Per meilės aktą „misionieriaus" poza „išga­ruoja" 40, o mylintis vandenyje „ištirps­ta" 54 kalorijos per minutę, nepriklauso­mai nuo padėties. Orgazmo metu sude­giname maždaug 150 kalorijų. Vadinasi, net jei nesi energijos vulkanas, gali ne­tekti mažiausiai 200 kalorijų. O to pakan­ka, kad kas savaitę atsikratytum tam tik­ros dalies svorio. Aistringai glamonėjan­tis pagreitėja medžiagų apykaita ir kurį laiką tokia išlieka, todėl turi galimybių sulieknėti.

Stiprėja imunitetas

 Mokslininkai Įrodė, kad reguliarus seksas stiprina organizmo imuninę sistemą. Ko­dėl? Imuninės sistemos ląstelės sekso partneri traktuoja kaip pašalaitį užpuoli­ką. Susilietusios su jo kūno ląstelėmis pradeda kontrataka, o tada organizmas ima daugiau gaminti baltymo imunoglobulino - geriausios vakcinos nuo visų li­gų. Pasimylėjus kraujyje padaugėja leuko­citų ir antikūnų, tad tampame atsparesni virusams. Laimės hormonas oksitocinas po kiekvienos sueities papildomai dauge­lį dienų stabdo streso hormono kortizolio poveikį, todėl jaučiamės atsipalaidavę, o tai padeda iš pat pradžių užgniaužti bet kokias virusų atakas.

Grožio eliksyras

 „Geidžiu tavęs kiekviena kūno ląstele" - šis posakis slepia svarbią tiesą: nuo gero sek­so pagražėja, tampa sveikesni oda ir plaukai. Prieš meilės ak­tą ir jam vykstant organizmas gamina daug estrogenų, kurie skatina plaukų augimą, lemia jų vešlumą ir blizgesį. Plūste­lėjus hormonams, mūsų odos ąstelėse susikaupia daugiau drėgmės, spartėja kolageno gamyba, natūralaus atsinau­jinimo procesas. Oda tampa švelni kaip persikas, stangri ir elastinga, net išsilygina ma­žos raukšlelės. Estrogenai už­kerta kelią celiulitui, išsiplėtu­sias poras lyginti padeda grei­tai cirkuliuojanti limfa.

Meilės nakties išdavikai

 Pažvelgus į moterį nesunku suprasti, kad ji yra neseniai pasimylėjusi. Tai iš­duoda ne tik švelni oda bei švytinčios akys, bet ir kitos elgesio bei išvaizdos smulkmenos.

MIRKSĖJIMAS

 Kūno kalbos ekspertai sako, kad mei­lės naktį praleidusios moterys mirksi dažniau nei tos, kurios į lovą buvo pa­siėmusios knygą.

JUOKAS BE JOKIOS PRIEŽASTIES

 Po gero sekso gali prajuokinti net pik­tas viršininkas. Fizinis malonumas apima ne tik kūną, bet ir protą, jaus­mus, išlaisvina emocijas bei padeda atsikratyti vidinių varžtų. Visas kūnas būna labiau atsipalaidavęs, o siela pailsėjusi.

RAUSVI SKRUOSTAI

 Po pasitenkinimą atnešusios meilės nakties dar ir kitą dieną tavo skruos­tai būna rausvi ir skaistūs, veidas gai­vus. Taip reaguoja beveik 30 procentų moterų. Tiesa, kitų moterų oda atrodo gražiai nubalusi. Veido, kaklo bei nuga­ros raudonis atsiranda dėl greitesnės kraujo cirkuliacijos, kuri išlieka dar pus­valandį po orgazmo.

PUIKI UOSLĖ

 Seksas sustiprina pojūčius, nes krau­jas intensyviau maitina audinius ir jie tampa jautresni. Taigi kartais užuodi tokius kvapus, kokių neužuodžia kiti.

 Mylintis moters organizmas gamina mažiausiai penkių rūšių hormonus, teigiamai veikiančius organizmą.

Oksitocinas

 Tai seksualinio potraukio hormonas. Jis išsiskiria orgazmo metu. Šis hor­monas ramina ir migdo.

Endorfinas

 Suteikia pasitenkinimo ir malonumo jausmą. Kaip niekas kitas pašalina dep­resinę nuotaiką ir padidina pasitenkini­mo savimi jausmą. Mylintis užplūdę endorfinai veikia panašiai kaip opia-tai - slopina skausmo centrą smege­nyse. Taip sustabdomi dirginimo sig­nalai, kuriuos chroniško skausmo atve­jais galva nepaliaujamai siunčia kūnui. Negaluojant seksas padeda labiau nei analgetikai. Pavyzdžiui, pasimylėjus pil­vo ir nugaros skausmai nurimsta net kelioms valandoms. Tai sietina su psi­chika, kita vertus, šį reiškinį galima pa­aiškinti irfiziologiškai: susitraukinėjant raumenims ypač pagerėja kraujo apy­taka, o tai slopina daugelį skausmų, net galvos. Taigi migrenos priepuoliai nėra argumentas prieš seksą.

Testosteronas

 Nors tai vyriškasis hormonas, jis svarbus ir moterims. Didina seksu­alinį potraukį ir reguliuoja menstru­acijų ciklą.

Estrogenas

 Šis hormonas užkerta kelią infarktu! ir sustiprina kaulų audinį, otai vyresnius žmones gali apsaugoti nuo osteoporo­zės. Amerikiečių mokslininkai nustatė, kad moterų, gyvenančių sėkmingą ly­tinį gyvenimą, organizme yra kur kas daugiau estrogenų nei tų, kurios myli­si labai retai arba niekada.

DHEA (dehidroepiandrostenas)

 Ne tik aktyvina seksualinį tempera­mentą, bet ir ilgina moters gyvenimą. Per orgazmą šio hormono kiekis orga­nizme padidėja mažiausiai tris kartus. DHEA daugiausiai būna dvidešimtme­čių moterų organizme, tačiau kiekvie­na, reguliariai mylėdamasi, gali pasiek­ti, kad jo nemažėtų.